Kabinetsplannen positief voor ouders

Het kabinet heeft de nieuwe plannen voor 2016 gepresenteerd op afgelopen Prinsjesdag. Voor ouders gaan er komend jaar een aantal dingen veranderen. Gelukkig gaan de meeste gezinnen er in 2016 financieel op vooruit.

Veranderingen voor ouders in 2016

Allereerst wordt de hoogte van de kinderbijslag 2016 per 1 januari 2016 aangepast aan de inflatie. Het is niet veel, maar zal toch een verhoging van ongeveer 1 procent opleveren. Dit in tegenstelling tot eerdere berichten dat de hoogte van de kinderbijslag niet omhoog zou gaan.

Vanaf 2017 krijgen vaders langer vaderschapsverlof. Op dit moment krijgt een vader na de geboorte 2 dagen vaderschapsverlof (betaald), met de mogelijk dit te verlengen met 3 dagen partnerverlof (onbetaald). Vanaf 1 januari 2017 wordt dit 5 dagen vaderschapsverlof, en worden deze dagen dus volledig doorbetaald door de werkgever.

Ouders met 2 of meer kinderen zullen iets meer kindgebonden budget ontvangen. Voor ouders met 1 kind blijft de hoogte hiervan gelijk.

Tenslotte gaat ook de maximale vergoeding voor kinderopvang omhoog. Een alleenstaande ouder die zijn of haar kind 4 dagen per week naar een BSO doet, zal er bij een minimumloon al 30 euro per maand op vooruit gaan. Voor ouders met hogere inkomens, of met kinderen die naar de dagopvang gaan ligt dit bedrag nog hoger.